Kjekt å vite

Vi nyttar i all hovudsak stoff frå norske veverier og unntaksvis noko frå Østerrike. Herrebunadane vert produserte på same stad som Frislid sine dressar i Litauen, men sjølsagt krev ein bunad litt anna handtering i produksjonen enn ein dress. Dresskompetansen desse har, gjer at Høvdingbunaden framstår som den bunaden med best finish på marknaden. Vi vågar den påstanden.

I tillegg er passformen i våre bunader basert på kunnskapen vi har på dress, så vi tør også påstå at passformen i bunadane også er best. Vi dreg nytte av Frislid sin kompetanse på målsaum av dress på våre bunader og nyttar same system der målsaum er nødvendig.

Det er svært godt saummonn i våre bunader. Dette er kjekt seinare når vi vert eldre og fleire av oss nyt det gode liv og dermed treng å justere ut bunaden litt.

Vi sel bunader direkte til forbrukarar i Frislidbutkken på Eid, og vi har også ca 20 forhandlarar/butikkar rundt om i Noreg.

Frislid Herreekvipering
Sjøgata 21
6771 Nordfjordeid
Telefon : 57 88 57 50

post@herrebunad.no